Fysisk Format Northern Europe 2020-2022

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fysisk Format ønsker å styrke sin posisjon i det europeiske markedet med en toårig kampanje hvor hovedelementene er fire turneer med markeds- og relasjonsbygging rundt dem. Vi har stor tro på at kombinasjonen showcase-konserter og møter for å ivareta og bygge vårt nettverk. Fysisk Format har et sterkt merkenavn i Nord Europa og vi har et bra nettverk av samarbeidspartnere.

Vi tror potensialet er stort for å vise frem våre band under en overordnet labelparaply og bygge markedsmuligheter ut fra showcasene. Vi har allerede utvidet forretningsvirksomheten vår til å inkludere mer management, og ser gode muligheter for at vi skal kunne skape verdier som formidler mellom våre band og et internasjonalt konsertnettverk.

Bakgrunnen for prosjektideen er at vi ser at streaming-, fysisk- og livemarkedet for vår nisje har endret seg mye. Vår oppskrift for å møte dette er å velge noen få nærliggende markeder hvor vi kan bygge tettere bånd og mer konsistent tilstedeværelse og oppfølging. Færre av bandene vi jobber med får til fruktbare live samarbeid direkte og bookingbyråene krever mer omfattende planer. Vi tror vårt nettverk, merkenavn og erfaring med koordinering og markedsføring kan skape et konsertmarked som ellers ikke hadde funnets.

Vi vil bygge prosjektet på vårt etablerte samarbeid gjennom mange år. Grunnsøylene her er Ingrooves (inkl Europakontorene), nettverket av fysiske distributører og PR-agentene som har vært involvert i utgivelsene de siste årene.

Et nytt element er en ide vi har om gjensidig styrkende gjentjenester med utvalgte lokale labler i de ulike områdene. Vi har allerede bygd et godt forhold til tyske Pelagic, danske Indisciplinarian og nederlandske Suburban Records. Vi tror den lokale kjennskapen disse lablene har kan styrke prosjektet og åpne dører for oss.

Vi mener at en omreisende label-showcase som dette vil ha stor synergieffekter og treffe på mange felt samtidig: Vi tror det vil stimulere både fysiske og digitale-markeder, styrke både fanbygging (D2C) og forretningsrelasjoner (B2B) og styrke merkevaren Fysisk Format som en fremoverlent og attraktiv samarbeidspartner.

MÅL

Målbare mål fra før prosjektstart til etter:

  • Økning i digital omsetning i området: +50%
  • Økning i fysisk omsetning i området: +30%
  • Forutsigbarhet, rutiner og positive forventninger med samarbeidspartnerene
  • Utvide virksomheten til å gjøre management tjenester overfor internasjonale bookingbyråer og konsertarenaer

STATUS PER NÅ

Band har blitt orientert og holder av tidsperioden for første turne. Dialog er igang med "gjentjeneste-kollegaene" Pelagic, Indisciplinarian og Suburban, samt promotøren Colossal i København. De etablerte samarbeidspartnerene er også orientert, med Ingrooves har vi sågar hatt et møte med Tysklandskontoret for å idemyldre om dette.
Vi har også hentet inn råd fra Jonas Vebner (Music Norway) og Ole C. Helstad. Bookingbyråene Solar Penguin (The Good the bad and the Zugly), Seaside (Sibiir), Avocado (Årabrot, Okkultokrati), Bullet Booking (Golden Core) og Swamp (Haust, Årabrot) er også orientert.

TIDSKJEMA og TENTATIV TURNEPLAN

11.09.2020FF NORDEUROPA TURNE 1 START
12.03.2021FF NORDEUROPA TURNE 2 START
10.09.2021FF NORDEUROPA TURNE 3 START
11.03.2022FF NORDEUROPA TURNE 4 START

Turneen er planlagt å finne sted i følgende byer:
Oslo, Stockholm, København, Hamburg, Berlin, Rotterdam

Følgende band er planlagt å delta:
Turne 1 (sept 2020): Hymn, Daufødt, Ormskrik
Turne 2 (mars 2021): The Good the bad and the Zugly, Attan, Golden Core
Turne 3 (sept 2021): Sibiir, Spurv, NAG
Turne 4 (mars 2022): Beachheads, Ondt Blod, Hilma Nikolaisen

INVOLVERTE og ROLLER

Fysisk Format: Koordinering, markedsføring
Ole C. Helstad: Turnemanager
Ingrooves: Digital distribusjon
Suburban: Fysisk distribusjon Benelux
Cargo: Fysisk distribusjon GAS
Soundpollution: Fysisk distribusjon Sverige
Indisciplinarian: Markedskollega og PR Danmark
Colossal/Jens Back: Konsertpromotør Danmark
Pelagic: Markedskollega Tyskland