VEA09

Marja Mortensson Raajroe – The Reindeer Caravan

CD
Katalognr. VEA09
EAN 7041889512003
Buy at shop.fysiskformat.no
Høyoppløste bilder:
VEA09
Sporliste
1. Kruanavaajja - The Green Valley
2. Vuelieh sjaavoejin - When the Yoiks Grew Silent
3. Johtelohke - The Migratory Route
4. Mehkanihks saernieh - Technical News
5. Aevjie - Pastures of Yore
6. Dehtie baeleste - The Passing of Time
7. Gaavalahke – The One Chosen to Lead the Herd
8. Boeltaajja - The Sacred Grandfather
9. Raajroen aalkove - The Migration Begins
10. Raajroe - The Reindeer Caravan

Spellemannprisvinner Marja Mortensson lanserer 17. september 2021 sitt nye album Raajroe – The Reindeer Caravan. Det er vakkert orkestrert av Daniel Herskedal, som også spiller på albumet sammen med Jakop Janssønn og Kringkastingsorkesteret. Albumet speiler arven fra den muntlige samiske fortellertradisjonen.

Joiken, en stille tradisjon med århundrenes klang, har nå møtt sitt musikalske motstykke, orkesteret. Marja Mortensson har igjen gitt den sørsamiske joiken en ny dimensjon å boltre seg i. Joiken formidles i stort format og denne gangen er det Kringkastingsorkesteret som dras inn i joikens univers.

Hennes hjerteprosjekt har nådd høstlandet. Raajroe – The Reindeer Caravan rommer kunnskap om å ferdes i, leve med og ta vare på vår moder jord. Musikken gir en takk til naturen, reinen og forfedrene som på forsiktig vis har ferdes i landskapet. Dette er historier om en tid som Marja selv ikke har opplevd, men ved å holde liv i fortellertradisjonen, joiken og språket, så føres arven videre. Raajroe – The Reindeer Caravan formidles gjennom et ungt blikk, om en tradisjon som har røtter så langt tilbake i tiden som mennesket begynte å vandringen etter reinen. Og alt er fortalt med kjærlighet til eatneme, til bovtsh, naturen sett gjennom forfedrenes og reinens perspektiv. Derfor har albumet fått sitt navn Raajroe. Albumets 10 spor forteller hver sin historie om fortiden, reinraiden, moder jord, joiken, den hellige bjørnen, lederreinen, de gamle reintrøene og moderniseringen.

Ved å vende blikket bakover, finnes erfaringer, kunnskapsoverføringer, fortellinger og viktige menneskemøter. De legger grunnlaget for maahtoe – kunnskapen som er så viktig og riktig for å leve og eksistere i fremtiden. Det er denne kunnskapen som skal bære de kommende generasjoner. Uten kunnskap er vi fattige. Den som tar innover seg den gamle lærdommen som finnes i menneskene rundt oss og lytter nøye til naturen, den skal på godt vis bïerkenidh – overleve. Nå har vi flytter inn i høstlandet og drar etterhvert videre til vinterlandet.

Once upon a time, I promised

to always protect our reindeer

I have followed in the footsteps of our herds ever since,

and the reindeer, in turn, have protected our mother, the Earth